ماهیت و مصادیق انفال در فقه شیعه و فقه حنفی
46 بازدید
محل نشر: مجموعه مقالات همایش کوچیها در افغانستان، کابل، 1390
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی