تاریخ تطور فلسفه اخلاق.
36 بازدید
محل نشر: موسسه علمی و فرهنگی افق نوین
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
یکی از دانش‌های نو بنیاد که در دوران معاصر، در کنار فلسفه‌های مضاف، به عنوان یک دانش مستقل، در حوزة معارف عقلانی ظهور یافته، فلسفه اخلاق است که مدتی زیادی از تولد این دانش اعم از مدل غربی و اسلامی آن، نمی‌گذرد. علي‌رغم نوپايی، جايگاه و اهميت خويش را در محافل علمی، اعم از حوزوی و دانشگاهی باز یافته و کانون توجه متفکران قرار گرفته است. واکاوی گزاره‌های اخلاقی در تاریخ تفکر بشری سابقة دیرینه داشته و فراز و فرودهای مختلفی را پشت سر گذاشته است تا به یک دانش مستقل و نظام یافته تبدیل شده است. اما نخستین رگه‌های فلسفة اخلاق در مغرب زمین با نگارش کتاب «مبانی اخلاق» توسط جورج ادوارد مور، فیلسوف شهودگرای امریکائی کلید خورد و در جامعه اسلامی گام‌های آغازین را در این زمینه علامه طباطبائی و شهید مطهری برداشتند و آیت الله مصباح یزدی آن را به صورت کامل‌تر و نظام‌مند ارائه نمود. این نوشتار تحت عنوان: «تاریخ تطور فلسفة اخلاق»، تاریخ پیدایش این دانش را در مغرب زمین و در جامعه اسلامی بررسی می‌کند. کلید واژه‌ها: فلسفه، اخلاق، فلسفة اخلاق، غرب، اسلام، فلسفه اخلاق اسلامی.